Майска Приказка 2013/2014

Заедно с вас успяхме да зарадваме немалко деца, които са имали нужда от нас.
За кампанията 2015 ще се обърнем по-рано към училищата (директори, класни ръководители;
ако познавате такива, кажете им за нас и Вие), да знаят децата за нас предварително.
Както вероятно помните, едно от правилата ни беше да сме абсолютно дискретни, затова и снимков feedback няма.
Благодарим ви за доверието. Без вас идеята щеше да остане само като идея. Вие я реализирахте. Благодарим ви!

Свържете се с Нас
  • Пункт за събиране на даренията

  • За повече информация
    Телефон: (+359) 08883 777 99 - Кристиян Танев
  • Адрес: гр.Самоков, ул. Македония 34, сградата на Община Самоков, Туристически Център (бившия Бизнес Център).
    от 9ч. до 17ч | Понеделник - Неделя
  • Адрес: гр.София
    Телефон: (+359) 08844 088 90 - Полина Билоконна